NASZA HISTORIA

Historia i teraźniejszość

Firma BrothersB została założona w 1990 roku w Barcicach, niedaleko Nowego Sącza. W maju 1994 roku została przekształcona w Spółkę Cywilną. Systematycznie budowaliśmy nasze doświadczenie oraz bogatą ofertę handlową. W roku 1996 spółka zatrudniała już ponad 30 osób. W grudniu 2001 roku Spółka Cywilna została przekształcona w Spółkę Jawną. Stały rozwój i wzrost skali produkcji powodował kolejne zmiany lokalizacji Firmy i poszukiwanie optymalnych warunków do prowadzenia działalności biznesowej. Firma miała swoje kolejne siedziby w Nowym Sączu, a obecnie ulokowana jest w Siedlcach, niedaleko Nowego Sącza. Obecnie Firma prowadzi swoje operacje biznesowe we własnej siedzibie o powierzchni użytkowej ponad 2.500 m2,Nowa siedziba firmy BrothersBdysponuje bogatym zapleczem logistycznym i magazynowym, a działania biznesowe są w całości wspierane zaawansowanym systemem informatycznym. Firma zatrudnia obecnie ponad 70 osób, z czego ponad 80% to osoby niepełnosprawne. Firma jest zakładem pracy chronionej.

W marcu 2013 roku firma zakończyła wdrażanie zintegrowanego systemu informatycznego i uruchomiła szereg innowacyjnych procesów w zarządzaniu. Stworzono z sukcesem wiele narzędzi dynamizujących procesy biznesowe. Uruchomiono m.in. nowoczesny sklep internetowy http://www.verso-verso.pl/ umożliwiający bezpośrednią sprzedaż do konsumentów i bezpośrednią komunikację z nimi, oraz unikalną platformę e-commerce dla klientów biznesowych (B2B) dzięki której możliwe jest prowadzenie internetowej wymiany ofert i handel skórą. Platforma wraz z e-sklepem umożliwia bardzo indywidualne traktowanie klienta, szeroki dobór materiałów, wysoką indywidualizację oferty handlowej oraz zbieranie z rynku sygnałów. Wdrożone specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania produkcją, które już dziś skutkuje przyspieszeniem procesów logistycznych i około produkcyjnych. Wdrożono także specjalistyczne oprogramowanie klasy CRM, co w znaczący sposób przekłada się na poprawę relacji z klientami i partnerami handlowymi.

BROTHERSB W.R. Bochniarz

Spółka Jawna ZPCHR

tel. +48 18 441 30 00

Fax: +48 18 449 14 95

www.brothers.pl